VAŽNO: COVID19
Apartman Konzul,
u svojem dosadašnjem radu ima i provodi, najveće standarde što se tiče zadovoljenja higijenskih kriterija i uvjeta, što na koncu pokazuju brojne recenzije, te mjerodavne i neovisne ocjene za čistoću prostora apartmana.
Kao takav potpuno može odgovoriti novonastalim zahtjevima današnjice, posebno u vezi trenutne virusne pandemije.
I što se tiče potpune i zaštićene privatnosti, te urednom dezinfekcijom cjelokupnog prostora, pruža potpunu sigurnost svojim gostima..

IMPORTANT:COVID19
Apartment Konzul, in his previous work, has and implements the highest standards in terms of meeting hygiene criteria and conditions, which in the end show numerous reviews, and authoritative and independent grades, for the cleanliness of the apartment.
As such, it can fully realize today’s demands, especially with regarding to the current virus pandemic.
And as for complete and protected privacy, and proper disinfection of the entire space, it provides complete security to its guests ..